Tilaukset  Yhteystiedot  Palvelut  Etusivu    palvelutaksi.fi

Tietosuoja

TietosuojaselvitysRekisterinpitäjä:

Mikkelin Palvelutaksit Oy / TALENOM

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietoja vastaanottavat

– yrityksemme
– asiakas, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.